කොටි සමරා අත්අඩංගුවට ගත් මන්ත‍්‍රී ඇප මත නිදහස්..

හිටපු කොටි නායක තිලීපන් නැමැත්තාගේ 34 වන සැමරුම වෙනුවෙන් ඔහුගේ ස්මාර්කය තිබූ ස්ථානයේ මෙම සැමරුම් උත්සවය සංවිධානයOriginal Article Here