කොරෝනා කමිටුවෙන් තවත් විශේෂඥ පිරිසක් ඉවතට…

වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් නොසලකා දේශපාලන තීන්දු තීරණ ගැනීම නිසා දැනටමත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකුOriginal Article Here