ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිට සභා සේවක පිරිසක් ගුටි අනිති…

ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැති මාසික සභා රැස්වීම අවසන් වීමෙන් පසු සභාපතිවරයා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක්Original Article Here

මහනුවර රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ගුටි කෙලියක…

මහනුවර ජාතික රෝහලේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ ගිලන් රථ රියදුරන් පිරිසක් අතර ගැටුමක් ඇතිවී තිබේ. ඒ හේතුවෙන්Original Article Here