ලංකාව මුහුදු කොල්ලකරුවන් පාලනය කරන අප‍්‍රිකා රටක් වගේ වෙලා.. යුද්දෙ දින්න කියන අයට මෝල් හිමියන් පාලනය බැරිද..

රටක ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සම්බන්දයෙන් වගකිව යුතු ප්‍රධාන ආයතනය තමයි රජයක් කියන්නේ. රජය වරින් වර ගැසට් නිකුත් කරන්නේOriginal Article Here

කොරෝනා එන්නත්කර දරුවන් පර්යේෂණ අත්හදාබැලීම් කරන්න එපා..

ජාත්‍යන්තර ඖෂධ මාෆියාව, ඒ මාෆියාවට යට වුන අය හිතනවා නම් ඩොලර්වලට හරි යුවාන්වලට හරි අපි මිලදී ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකOriginal Article Here

ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් නිහතමානී විය යුතුයි.. රටටම අමාරු වෙලාවේ රජයේ යෝජනා පිලිගත යුතුයි..- සෝභිත හිමි..

ගුරු විදුහල්පතිවරු මේ පිළිබදව බලා ඇමති අනුකාරක සභාව මගින් යෝජනා කර ඇති විසදුම් සදහා කැමැත්තOriginal Article Here