රෝහලේ ජල සැපයුම කපා දමයි.. ප්‍රතිකාර කිරිම් අත්හිටුවයි…

සම්බන්ධයෙන් අප නුවරඑලිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති වේලු යෝගරාජ් මහතාගෙන් කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ රෝහල විවෘත කිරිමේOriginal Article Here

කොරෝනා හැදි රෝහල් ගත කල පොලිස් නිලධාරියා රෝහලෙන් පැන යයි…

රෝහලට ඇතුලත් කර දිනයේම රෝහලේ පාලන අධිකාරිය මගින් තම දුරකථනයට ඇමතුමක් ලබාගෙන නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලැබු පියා රෝහලෙන්Original Article Here

මහනුවර රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ගුටි කෙලියක…

මහනුවර ජාතික රෝහලේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ ගිලන් රථ රියදුරන් පිරිසක් අතර ගැටුමක් ඇතිවී තිබේ. ඒ හේතුවෙන්Original Article Here