කරාපිටිය දොස්තරගේ කොරෝනා නසන කරල ගැන සලකා බැලිය යුතුයි..

කොරෝනා වෛසරයට පිළියමක් ලෙස ප‍්‍රතිශක්තිය රදවා ගැනීම බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් චීන රජයත් පවසා තිබෙනවාOriginal Article Here