මත්තල සිට නව ගමනාන්ත රැසකට ගුවන් ගමන් අරඹයි…

මත්තල ගුවන් තොටුපළ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ විශාල වර්ධනයක් අපේක්ෂා කෙරේ. එසේම ප්‍රදේශයේ කෘෂි නිෂ්පාදනOriginal Article Here

මත්තලට එන ගුවන් යානාවලට දැවැන්ත වට්ටම් පැකේජ…

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසන්නේ සතියකට අවම වශයෙන් එක් කාලසටහන් ගත ගුවන් ගමනක්වත් මත්තල ගුවන් තොටුපළOriginal Article Here