සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් නුවරඑලියේ….

මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් මහින්ද දොඩම්පේගමගේ මහතා කියා සිටියේ මෙරට සංචාරක සමාගම් කිහිපයක් නොවැම්බර් මස මෙරටටOriginal Article Here

රෝහලේ ජල සැපයුම කපා දමයි.. ප්‍රතිකාර කිරිම් අත්හිටුවයි…

සම්බන්ධයෙන් අප නුවරඑලිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති වේලු යෝගරාජ් මහතාගෙන් කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ රෝහල විවෘත කිරිමේOriginal Article Here

කිරිපිටි ගන්න නිෂ්පාදනාගාරය ඉදිරිපිට දීර්ඝ පෝලිම්…

කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාළාවෙන් එම කිරිපිටි අලෙවි වෙලදසැල වෙත ලබාදෙන සිමිති කිරිපිටි ප්‍රමාණය පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කරනුOriginal Article Here