අපි කරන්න ආ දේවල් කරන්න බැරිවුනා.. ජනතාව අද ලොකු අසහනයකින් ඉන්නේ..- ගොඩහේවා

අපේ ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කි‍්‍රයාත්මක කරන ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ පාසල් දරුවන්ට පොත්පත්, පාසල් උපකරණ කට්ටලOriginal Article Here

ගොඩහේවාගේ කතාවකින් අගමැති මහින්දට වදී..

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධයෙන් පළ කළ අදහසක් මෙසේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතා විසින්Original Article Here