පීබී දැන් හොදටම ඇති…- ජනාධිපති ලේකම්ට දිලිත් කියයි..

ජනාධිපති ලේකම් පී බී ජයසුන්දර මහතා රට වෙනුවෙන් මේ වන විට ඉටුකොට ඇති යුතුකම අතිශයින්ම පමණවත් බව ‍ප‍්‍රකට ව්‍යාපාරිකOriginal Article Here