තිස්ස අත්තනායක කුමන්ත‍්‍රණයක..- අමරසේකර සජිත්ට ලියයි…

අප විසින් ශේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ රටට එරෙහිව දියත්වන එම කුමන්ත‍්‍රණය ඉතා බරපතළ බැවිනි. ඊට අමතරවOriginal Article Here