මෙරට LNG ඒකාධිකාරය කිසිදු විදේශීය රටකට ලබා දිය යුතු නෑ..- ඩලස්

කිසිදු විදේශීය රටකට මෙරටට LNG සැපයීමේ ඒකාධිකාරිය ලබාදිය යුතු නැතැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන්Original Article Here

ඇමති ඩලස් මහාචාර්ය නිලීකාගෙන් සමාව ගනී..

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා විසින් ජයවර්ධනපුර සරසවියේ මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මියගෙන් සමාව ඉල්ලා තිබේ.Original Article Here