පලාත් සංචරණ සීමා තේරුමක් නෑ.. රට පුරාම එක වගේම ඩෙල්ටා..- චන්දිම ජීවන්දර

රට පුරාම පැතිරී යමින් ඇත්තේ කොරෝනා වෛරසයේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය බවත් එනිසා කොළඹ පමණක් වසා දැමීමේ තේරුමක් නොමැතිOriginal Article Here