මත්තල සිට නව ගමනාන්ත රැසකට ගුවන් ගමන් අරඹයි…

මත්තල ගුවන් තොටුපළ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ විශාල වර්ධනයක් අපේක්ෂා කෙරේ. එසේම ප්‍රදේශයේ කෘෂි නිෂ්පාදනOriginal Article Here

‘ගුවන් තොටුපලට හා රජයේ ගොඩනැගිලිවලට ප‍්‍රහාරයක්’ යයි තොරතුරක්… ආරක්‍ෂාව තර කර පෙරහුරු කරයි..

කටුනායක ගුවන් තොටුපළට යන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ ඇයි ලැබුණු විද්‍යුත් ලිපියක් හේතුවෙන් එහි ආරක්ෂාව තර කිරීමටOriginal Article Here