මහ බැංකු අධිපති පමණක් නොවේ.. මාත් ඉන්නේ විශාල හිත් රිදීමක.. දේශපාලනයට ආවේ ඇයි හිතෙනවා..

මහබැංකු අධිපතිට පමණක් නොව තමන්ට ද විශාල හිත් අමාරුකම් කලකිරීම ඇති ව තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තුOriginal Article Here

‘මේ වියත්මගද.. කියත්මගද.. මං අස්වෙනවා..’- ගීතා

‘මේ වියත්මගද.. කියත්මගද..’ යයි බෙන්තර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සව සභාවක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි ගීතා කුමාරසිංහOriginal Article Here