මෙරට LNG ඒකාධිකාරය කිසිදු විදේශීය රටකට ලබා දිය යුතු නෑ..- ඩලස්

කිසිදු විදේශීය රටකට මෙරටට LNG සැපයීමේ ඒකාධිකාරිය ලබාදිය යුතු නැතැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන්Original Article Here

ගම්මන්පිල අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය හමුවක.. ඇමරිකා LNG ව්‍යාපෘතියට විරෝධය.. තමන් අත්සන් නොකරන බව කියයි..

මෙරට විදුලි බලාගාර වලට ගෑස් සැපයීම 2028 දක්වා ඇමරිකානු සමාගමකට ලබාදීම ශ්‍රී ලංකාවේ ගෑස් නිධි කැණීමට විදේශ ආයෝජකයන් ගෙන්වාගැනීමට බාධකයක් ලෙසින් තමන් දකිනා බව අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රකාශ…

ගෑස් හිගය මැද අලුත් ගෑස් සමාගමක් එයි…

ආයෝජකයන් වෙත ද විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඉදිරියේදී මෙරට ගෑස් අවශ්‍යතාවයෙන් 20%ක් පමණ සපුරා දීමට ද අපේක්ෂාOriginal Article Here

ලිත්‍රො හා ලාෆ් ගෑස් වර්ග දෙකම හිගයි.. ගේන්න ඩොලර් නෑ…

රට පුරා විවිධ ප‍්‍රදේශවල ලිත්‍රො හා ලාෆ් ගෑස් වර්ග දෙකේම හිඟයක් මතුව ඇතැයි වාර්තාකරුවන් කියති. ලාෆ් සමාගම පවසන්නේOriginal Article Here

ලිත්‍රො හා ලාෆ් ගෑස් වර්ග දෙකම හිගයි.. ගේන්න ඩොලර් නෑ…

රට පුරා විවිධ ප‍්‍රදේශවල ලිත්‍රො හා ලාෆ් ගෑස් වර්ග දෙකේම හිඟයක් මතුව ඇතැයි වාර්තාකරුවන් කියති. ලාෆ් සමාගම පවසන්නේOriginal Article Here