කිරිපිටි ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්.. පාලනයට පොලිසිය දමයි..

අඹේවෙල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේශිය කිරිපිට කර්මාන්ත ශාලාවක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සිමිත කිරිපිට පැකට් ප්‍රමාණයක් දිනපතා එම අලෙවිOriginal Article Here

කිරිපිටි රුපියල් 200කින් වැඩි කරන්න අවසර…

දේශීය වෙළඳපොලේ කිරි පිටි කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 200කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් අවසර ලබාදී තිබේ.Original Article Here

කිරිපිටි ගන්න නිෂ්පාදනාගාරය ඉදිරිපිට දීර්ඝ පෝලිම්…

කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාළාවෙන් එම කිරිපිටි අලෙවි වෙලදසැල වෙත ලබාදෙන සිමිති කිරිපිටි ප්‍රමාණය පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කරනුOriginal Article Here

කිරිපිටි ආනයනය නතර කරන්න පියවර ගන්නැයි දන්වයි….

යාවත්කාලීන කිරිම කඩිනම් කළයුතු බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය. එළවළු ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන නාස්තිය අවම කර ගැනීමOriginal Article Here

කිරිපිටි මිලදී ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්…

වෙලදපොලේ මේ දිනවල පවතින කිරිපිට හිගයත් සමග කිරිපිටි මිල දි ගැනිම සදහා පාරිභෝගිකයන් විශාල පිරිසක් දිගුපොලිම් වල රැදි සිටින අයුරු අප කැමරාවේOriginal Article Here