අගමැති මහින්ද ඉතාලියේ.. ඉතාලියේ ලාංකිකයන් විරෝධතා…

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොල කරුවන් සොයා සත්‍යය හෙළි කරන ලෙස බලකරමින් මෙම සාමකාමී උද්ඝෝෂණය පැවැත්වෙනOriginal Article Here