‘සුපර් ස්ටාර්’ තරුවක් අත්අඩංගුවට.. දැරියක් දුෂණය කරලා..

ඔහුට එල්ල වී ඇති චෝදනා වන්නේ පහළොස් හැවිරිදි පාසල් දැරියකට බරපතළ ලෙස ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කිරීමයි.Original Article Here

Leave a Reply