සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් නුවරඑලියේ….

මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් මහින්ද දොඩම්පේගමගේ මහතා කියා සිටියේ මෙරට සංචාරක සමාගම් කිහිපයක් නොවැම්බර් මස මෙරටටOriginal Article Here

Leave a Reply