ලොක්ඩවුන් ඉවතට.. නව සංචරන සීමා මෙහෙමයි..

සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් එළඹෙන සිකුරාදා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන කොරෝනා පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජනාධිපතිOriginal Article Here

Leave a Reply