ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ලක්‍ෂ 05 පනී…

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයන් 2060 දෙනකු මෙරටින් හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන් සමග මෙරට වාර්තා වූ සම්පූර්ණ කොරෝනාOriginal Article Here

Leave a Reply