මහ බැංකු අධිපති පමණක් නොවේ.. මාත් ඉන්නේ විශාල හිත් රිදීමක.. දේශපාලනයට ආවේ ඇයි හිතෙනවා..

මහබැංකු අධිපතිට පමණක් නොව තමන්ට ද විශාල හිත් අමාරුකම් කලකිරීම ඇති ව තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තුOriginal Article Here

Leave a Reply