මධ්‍යම කදුකරයට ප්‍රහාරාත්මක දැඩි සුලං සමග තද වැසි….

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ජන ජිවිතට මෙන්ම එලවළු සහ තේ වගාවටOriginal Article Here

Leave a Reply