මටත් කුඹුරු තියෙනවා.. පොහොර ප‍්‍රශ්ණය නිසා මාත් බයෙන් ඉන්නේ…- අමරවීර

ඇති වී තිබෙන පොහොර ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් තමන් ද බියට පත්වී සිටින බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කරයි.Original Article Here

Leave a Reply