බිරිඳ විසින් හිරමනයෙන් පහර දී සැමියා ඝාතනය කරයි…

සිද්ධිය වූ ස්ථානයට යාපනය මහෙස්ත්‍රාත් ඒ.පීටර්පෝල් මහතා ගොස් මහෙස්ත්‍රාත් පරික්ෂණය සිදුකල අතර අදාල ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්Original Article Here

Leave a Reply