නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඌරු මස් මදි වී පොලිස් කොස්තාපල්ට අමානුෂිකව පහර දීලා.. අත්අඩංගුවට ගන්නැයි දන්වයි..

ඌරු මස් මදි යයි පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුට අමානුෂික ලෙස පහර දුන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයටOriginal Article Here

Leave a Reply