දෛනිකව සංචාරකයන් 5,000ක් ලංකාවට…

කොවිඩ් අභියෝගය හමුවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය රැකගැනීම සදහා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ලබාදුන් ණය සහන පැකේජය තවත්Original Article Here

Leave a Reply