තවත් ලොක්කෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි..

තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා පාරිභෝගික අධිකාරියේ දරන ලද විධායක අධ්‍යක්ෂ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට සූදානමකින් සිටින්නේ යයි වාර්තා වේ.Original Article Here

Leave a Reply