ජිනීවා කොමිසමෙන් ලංකාවට බලපෑම් කලේ අපේ ඉල්ලීම මතයි..- කතෝලික සභාව

මෙවර ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරය ආරම්භක දිනයේදීම මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය විසින් පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳවOriginal Article Here

Leave a Reply