ජනපති UN සමුළුවේ.. ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් එලියේ විරෝධතා…

එක්සත් ජාතීන්ගේ 76 වන සමුළුව නිවුයෝක් නුවරදී පැවැත්වෙද්දී මෙම විරෝධතාවයන් සංවිධානය කර තිබුණේ පාස්කු ප්‍රහාරයේOriginal Article Here

Leave a Reply