කොරෝනා හැදි රෝහල් ගත කල පොලිස් නිලධාරියා රෝහලෙන් පැන යයි…

රෝහලට ඇතුලත් කර දිනයේම රෝහලේ පාලන අධිකාරිය මගින් තම දුරකථනයට ඇමතුමක් ලබාගෙන නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලැබු පියා රෝහලෙන්Original Article Here

Leave a Reply