කොරෝනා අසාධ්‍ය අයට දෙන ‘ටොසිලිසුමාබ්’ එන්නනෙත් ලක්ෂ පහක් ගසා කන කණ්ඩාමක් අත්ලයි.. ප‍්‍රධානියා පාර්ලිමේන්තු අපේක්‍ෂකයෙක්..

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී අසාධ්‍ය වන පුද්ගලයන් සඳහා නිර්දේශ කරන ‘ටොසිලිසුමාබ්’ නැමැති එන්නත රුපියල් ලක්ෂ හතරකටOriginal Article Here

Leave a Reply