කබ්රාල් අස්වීමේ ලිපිය බාරදෙයි.. අලුත් මන්ත‍්‍රී කැටගොඩ…

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා වෙත භාරදී තිබේ.Original Article Here

Leave a Reply