ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව ශ‍්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්ගේ දේශණය සමාජ ජාල පුරා පැතිරේ..

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත් කරන ලද ආචාර්ය ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා අන්තර්ජාලය ඔස්සේOriginal Article Here

Leave a Reply