එන්නත නැතොත් වැඩ කරන්න බෑ කියා හමුදාවේ අපි කීවේ නෑ.. බිරිදට පවුලට එන්නත් ඉල්ලුවේ නෑ..- හමුදාපති

කොරෝනා එන්නත දුන්නේ නැත්නම් එලියට බහින්න බැරි බව කිසිදු හමුදා සෙබලෙක් පවසා නැතැයි හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.Original Article Here

Leave a Reply