ඉතාලියේදී ලාංකිකයන් අතරට අගමැති මහින්ද එක්වෙයි..

සමුළුව ආරම්භ කිරීමට පෙර තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට විරෝධය පළකරමින් විරෝධතාවයක නිරත වූයේ පාස්කු ප්‍රහාරයටOriginal Article Here

Leave a Reply