ඇමති ඩලස් මහාචාර්ය නිලීකාගෙන් සමාව ගනී..

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා විසින් ජයවර්ධනපුර සරසවියේ මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මියගෙන් සමාව ඉල්ලා තිබේ.Original Article Here

Leave a Reply