ඇදිරි නීතිය තව දුරටත් දීර්ඝ කෙරේ…

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධන ඇඳිරි නීතිය ඔක්තෝබර් මස පලවෙනි සිකුරාදා අලුයම 4.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.Original Article Here

Leave a Reply