ආණ්ඩුවට ඇති තරම් සල්ලි තියෙනවා.. මුදල් ප‍්‍රශ්නයක් නෑ..- ජොන්ස්ටන්

ආණ්ඩුවට සල්ලි තිබෙන බවත් සල්ලි නැතිනම් ගෙදර සිටින රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි ගෙවිය නොහැකි බවත් අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුOriginal Article Here

Leave a Reply