අලුත් අවුරුදු පොකුරට වඩා ලොකු පොකුරක් නුදුරේ…

දැනට සෞඛ්‍ය සේවයේ කොව්ඩි රෝග සත්කාර කරන රෝහල් වල වෛද්‍යවරුන්ට සහ රෝග නිවාරණ අංශයේ කොවිඩ්Original Article Here

Leave a Reply