අගරදගුරු තවත් පියතුමන් දෙදෙනකුගේ ප‍්‍රාණ ඇපකරුවන් වෙලා..

එදා පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වන විට නිරවුල් මනසකින් රටේ ජනතාව ඇමතූ අගරදගුරු තුමන් ද අද එම නිරවුල් මානසිකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නOriginal Article Here

Leave a Reply