අගමැතිගේ ඉතාලි සංචාරය ගැන පැහැදිලි කිරීමක්…

ඉතාලියේ සංචාරයකට එක්වන ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම සංචාරයේ දී අතිඋතුම් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ වතිකානුවේOriginal Article Here

Leave a Reply