ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් නිහතමානී විය යුතුයි.. රටටම අමාරු වෙලාවේ රජයේ යෝජනා පිලිගත යුතුයි..- සෝභිත හිමි..

ගුරු විදුහල්පතිවරු මේ පිළිබදව බලා ඇමති අනුකාරක සභාව මගින් යෝජනා කර ඇති විසදුම් සදහා කැමැත්තOriginal Article Here

O/L ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කලොත් පාරට බැස විරෝධතා කරනවා..- ස්ටාලිං..

සෞන්දර්ය විෂය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ නොපවත්වා එම විෂය හැර අනෙකුත් විෂයන් වලට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත්Original Article Here