ලංකාවේම සමස්ත ණය ගෙවිය හැකි නිධානයක් සොයා ගනී…

මෙම සමීක්ෂණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයට කිසිදු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ . එම සමාගම සොයා ගන්නා දත්ත ආයෝජකයන් වෙතOriginal Article Here

ඉන්ධන ආනයනය සීමා කල යුතුයි..- ජනාධිපති ලේකම්…

අප ආනයන සීමා කළ යුතු තැන් තිබෙනවා. ඉන් එකක් තමයි ඉන්ධන. ඉන්ධන ආනයන සීමා කිරීම සඳහා අපට මිල ප‍්‍රතිපත්තියත් භාවිතා කරන්නOriginal Article Here

ණය පියවන්න ඩොලර් නෑ.. සිපෙට්කෝ ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් බිලියන 2.5ක ණයක් ගනී…

මුහුණ දී ඇති බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදය පියවා ගැනීම සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනOriginal Article Here

ඉන්ධන හිගයක්…?

වරාය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සපයන ආයතන වලට ඉන්ධන තබාගත හැකි ධාරිතාවක් ඇති බවත් එනිසා සෙනසුරාදා ඉරිදා තෙල් බෙදාOriginal Article Here

කෘතීම තෙල් හිඟයක් අත ළඟ… සති අන්තයේ තෙල් බෙදාහැරීම නැවැත්වීමට තීන්දුවක්…

කොලොන්නාව තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගමේ සේවකයන්ගේ අතිකාල දීමනා කප්පාදු කිරීමේ අරමුණින් සැප්තැම්බර් එකොළොස්Original Article Here

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආහාර, ඖෂධ හිගයක්.. ඉන්ධන, ගෑස් අර්බුදයක්ද එනවා…- Frontline

ආහාර පමණක් නොව ඖෂධ හිඟයක් ද ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින බවත් සීනි සහල් ඇතුළු දේ මිලට ගැනීමට ජනතාව වෙළඳසැල් ඉදිරිපිටOriginal Article Here