ඇදිරි නීතිය තව දුරටත් දීර්ඝ කෙරේ…

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධන ඇඳිරි නීතිය ඔක්තෝබර් මස පලවෙනි සිකුරාදා අලුයම 4.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.Original Article Here

සදුදා විවෘත කරන්න එපා.. රට තව දුරටත් වසා දමන්න.. Sinopharm එන්නතේ මරණ අනුපාතය වැඩියි..- විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් දන්වති..

අවසාන වශයෙන් , සමාජයේ වයස 20 සහ 30 අතර තරුණ කණ්ඩායම් සඳහා sinopharm එන්නත ඉතා හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ලබාදෙනOriginal Article Here

ඇදිරි නීතිය අවසන් වන දිනය මෙන්න…

ඇඳිරි නීතිය පැවැති කාලයේදී ආසාදිතයන් සහ මරණ සංඛ්‍යාවේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බව ද පැවසූ ඔහු මෙම මස අවසන් වන විට මරණOriginal Article Here

ඇදිරි නීතිය තවත් දීර්ඝ කෙරේ…

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය එළැඹෙන 21 වැනි අඟහරුවාදා අලුයම 4.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.Original Article Here