වී කිලෝවකට රුපියල් 55ක්.. රජයෙන් මිලට ගනී..

සහල් සදහා පාලන මිලක් ගැසට් කීරිමෙන් පසු ගොවීන්ගේ වී සඳහා ගෙවන මිළ වැඩි කරන ලෙස ගොවීන් රජයෙන් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව නාඩුOriginal Article Here

පලමු ගල මට ගහන්න..- ඩඩ්ලි සිරිසේන…

ගොවියන්ගෙන් රුපියල් 70ට මිලට ගැනීම වැරදි නම් මුල්ම ගල තමනට ගසන්නැයි ප්‍රකට සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා සඳහන් කරයි.Original Article Here

අරලිය, නිපුණ, නිවු රත්න, සූරිය, හිරු සහල් තොග රජයට පවරා ගනී.. මෝල් වටා සැලසුම්කල විරෝධතා… [Photo]

පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයේ සියලු මහා පරිමාණ සහල් මෝල් සතුව පැවති වෙළෙඳපොළ වෙත නිකුත් නොකළ සහල් තොග රජයේOriginal Article Here