ඇදිරි නීතිය මැද සියළුම සතොස අලෙවි සැල් විවෘත කරයි..

සතොස අලෙවිසැලේ කාර්ය මණ්ඩලයටද උපදෙස් දෙමින් කිසිවිටකවත් ජනතාව අපහසුතා වලට ලක් නොකර අවශ්‍ය දේවල් ගබඩා කර පවත්වාOriginal Article Here

කිරිපිටි මිලදී ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්…

වෙලදපොලේ මේ දිනවල පවතින කිරිපිට හිගයත් සමග කිරිපිටි මිල දි ගැනිම සදහා පාරිභෝගිකයන් විශාල පිරිසක් දිගුපොලිම් වල රැදි සිටින අයුරු අප කැමරාවේOriginal Article Here

යට ඇදුම් රට පුරා සතොස ශාඛාවලින්.. රජ වාසලේ යට ඇදුම් මහා සල්පිලක්…- බන්දුල

පනවා ඇති නව සීම හේතුවෙන් රට තුළ යට ඇදුම් හිගයක් නැති බවත් ශ්‍රී ලංකාව නම ගිය යට ඇඳුම් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නිෂ්පාදනයOriginal Article Here