ඉන්ධන ආනයනය සීමා කල යුතුයි..- ජනාධිපති ලේකම්…

අප ආනයන සීමා කළ යුතු තැන් තිබෙනවා. ඉන් එකක් තමයි ඉන්ධන. ඉන්ධන ආනයන සීමා කිරීම සඳහා අපට මිල ප‍්‍රතිපත්තියත් භාවිතා කරන්නOriginal Article Here

මහ බැංකු අධිපති කබ්රාල්ට කැබිනට් බලතල…

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඔහු ඉල්ලා අස්වී මහ බැංකු අධිපති ධුරය ලබා ගත්තේ කැබිනට් බලතල සහිත මහ බැංකු අධිපතිOriginal Article Here

කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති ලෙස පත් කරයි…

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විසින් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පත් කර තිබේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාOriginal Article Here

‘ මගේ සිත රිදවූවා..’ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව මහ බැංකු අධිපති දැනුම් දේ..

මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්වන බව සඳහන් කළේය. ඒ අනුව එළඹෙනOriginal Article Here

ජංගම දුරකතන, රූපවාහිනී ඇතුළු භාණ්ඩ රැසකට ආනයනය සීමා.. නිවේදනය මෙන්න..

අත්‍යවශ්‍ය නොවන තෝරාගත් භාණ්ඩ මෙරටට ගෙන්වීමේ දී 100%ක ආන්තික මුදල් තැන්පතු අවශ්‍යතාවයක් වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමටOriginal Article Here

ඇමතිකම අතහැර මහ බැංකු අධිපතිකම බාර ගන්නවාද..- කබ්රාල්ගේ ප‍්‍රතිචාරය මෙන්න…

තමන් නැවත වතාවක් මහ බැංකුවේ අධිපති ධුරයට පත් වනු ඇති බවට පැතිර යන වාර්තා තහවුරු කරන්නේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේOriginal Article Here