අගමැතිට අගරදගුරුගේ දැඩි විරෝධය.. පාප් වහන්සේත් රවටා පාස්කු බෝම්බ සත්‍ය සගවනවා කියමින් මාධ්‍ය හමුවක්…

තමන්ව ආරක්ෂා කර ගන්න ජාත්‍යන්තරයට ගිහල්ලා ජාත්‍යන්තරයේ උදව් ඉල්ලගෙන හැංගිලා යන එක නෙමෙයි පිට කොන්දක් තියෙනOriginal Article Here

අගමැතිගේ ඉතාලි සංචාරය ගැන පැහැදිලි කිරීමක්…

ඉතාලියේ සංචාරයකට එක්වන ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම සංචාරයේ දී අතිඋතුම් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ වතිකානුවේOriginal Article Here